PRIVACY BELEID

Carwash Europe Sales verzameld en gebruikt persoonsgegevens van haar klanten en leveranciers om diensten en producten te kunnen afnemen en/of te kunnen leveren. Dit geldt zowel voor leveranciers, bestaande klanten en voor potentiele klanten. Dit is noodzakelijk om een eventuele offerte, order en/of bestelling te kunnen verwerken en hierover te kunnen communiceren.

 1. Leveranciers

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het inkopen van diensten en/of producten door middel van offertes en/of orders. Ook voor de betaling van facturen worden uw persoonsgegevens gebruikt. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor de communicatie tussen Carwash Europe Sales en u als leverancier.

 1. Klanten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het verwerken van uw bestellingen en/of orders van producten en diensten van Carwash Europe Sales. Uw gegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan deze bestellingen/orders. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor de communicatie tussen Carwash Europe Sales en u als klant.

 1. Afgifte persoonsgegevens niet verplicht

U bent uiteraard niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt kunnen wij helaas niet overgaan tot het opstellen van bestellingen, offertes en/of orders.

 1. Opslag van uw gegevens

Carwash Europe Sales maakt gebruik van een interne opslag in een database op een server. Wij maken gebruik van aangepaste software van Filemaker, waarbij gewerkt wordt met computersystemen, zowel servers als werkplekken die voorzien zijn van de benodigde virusscanners en beveiligingen.

 1. Welke gegevens slaat Carwash Europe Sales op

 

Categories van persoonsgegevens

Carwash Europe Sales verzamelt en gebruikt onder de volgende categorie persoonsgegevens van u of van openbare instanties.

Persoonlijke gegevens van zakenpartners

 • Zakenpartner persoonsgegevens: naam, zakelijke contactgegevens, producten of diensten, contracten, communicatie emails en brieven, facturatie informatie, betaal informatie, relatie historie.
 • Zakenpartner werknemer persoonsgegevens: naam, zakelijke contactgegevens, werknemer naam, functie en communicatie zoals emails, sms en brieven.

 

6.    Rechtsgrondslag van verwerking persoonsgegevens Persoonsgegevens van zakenpartners worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van contractuele verplichtingen, factuurverwerking, communicatie en naleving van wet- en regelgeving en voor marketing- en relatiebeheer. De wettelijke basis voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door het bedrijf is als volgt: • Uitvoering van een overeenkomst met een zakenpartner.• Toestemming van de gebruiker.• Wettelijke verplichtingen.• Bescherming van vitale belangen;• Het uitvoeren van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door Carwash Europe Sales. 

 1. Duur van opslag van uw gegevens

Klanten

Als u klant bent van Carwash Europe Sales worden uw persoonsgegevens bewaard, zodat wij u kunnen voorzien van de producten en diensten waar u om heeft gevraagd.

Indien u klant bent geweest maar nu geen klant meer bent, bewaren wij uw gegevens voor de duur van 7 jaar na het einde van het boekjaar, wat overeenkomt met de eisen van de belastingdienst aangaande de verplichte administratie controle.

Indien u interesse heeft getoond in producten en diensten van Carwash Europe Sales, maar geen klant bent geworden, bewaren wij uw gegevens voor maximaal 3 jaar, waarna wij uw gegevens verwijderen.

Leveranciers

Indien wij klant bij u zijn geworden bewaren wij uw persoonsgegevens voor de periode dat wij klant bij u zijn. Deze worden gebruikt voor betalingen, administratie en communicatie.

Indien wij klant bij u zijn geweest, maar dit nu niet meer zijn, bewaren wij uw gegevens 7 jaar na het einde van het boekjaar, wat overeenkomt met de eisen van de belastingdienst aangaande de verplichte administratie controle.

Indien wij interesse hebben getoond in producten en diensten van u, maar geen klant zijn geworden, bewaren wij uw gegevens voor maximaal 3 jaar, waarna wij uw gegevens verwijderen.

 1. Nieuwsbrief

Indien u ons toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten en producten van Carwash Europe Sales. Op elke mailing per email staat een afmeldlink, waardoor uw emailadres in de toekomst niet meer wordt gebruikt voor mailingen.

 1. Contactformulier

Voor het contactformulier bewaren en verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw naam en emailadres. Deze worden gebruikt om aan uw verzoek tot contact te kunnen voldoen.

 1. Delen van uw persoonsgegevens

Indien u klant bent bij Carwash Europe Sales kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Hieronder vallen ook leveranciers en/of financiële instellingen, waarbij wij diensten en/of producten afnemen.

 1. De AVG-privacy rechten

U heeft recht op het volgende;

 • Het recht op data portabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt worden in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht ombezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

 

Om gebruik te kunnen maken van een van de bovenstaande rechten op privacy of bij eventuele vragen of klachten, kunt u zich wenden via email tot Carwash Europe Sales, privacy@carwasheuropesales.eu of u kunt contact opnemen met ons via de contactgegevens;

 

Carwash Europe Sales

Hazenkamp 7, 6836 BA Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 323 83 83

 

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Natuurlijk kunt u voor vragen en/of meer informatie over uw persoonsgegevens ook contact met ons opnemen.

 

12.  Herziening van privacy beleid Carwash Europe Sales kan dit privacy beleid van tijd tot tijd herzien als reactie op veranderingen in wettelijke regelgeving of veranderingen in bedrijfsvoering. U kunt altijd zien aan de datums wanneer dit privacy beleid voor de laatste keer is herzien en/of is aangepast. Laatste update: Arnhem, 22 Mei 2018